본문내용 바로가기

DỰ ÁN THÊM HẠNH PHÚC ĐA VĂN HOÁ

한국어 English 日本語 中文 Filipino ភាសាខ្មែរ Russian
 • Busan sẽ sát cánh cùng hạnh phúc gia đình đa văn hóa.
 • Thành phố Busan đang thi hành nhiều chính sách hỗ trợ để gia đình đa văn hóa sống ổn định, hội nhập xã hội trong thời kỳ đầu chưa thích nghi với cuộc sống Hàn Quốc.

Hỗ trợ theo từng giai đoạn phát triển cho trẻ em và thanh thiếu niên gia đình đa văn hóa

1. Điều hành cơ sở chia sẻ nuôi dạy con gia đình đa văn hóa
 • Đối tượng: Người sử dụng trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa là người kết hôn nhập cư và con của họ.
 • Nội dung : Lập và điều hành Cơ sở Chia sẻ Nuôi dạy con Quận Bắc để cung cấp thông tin nuôi dạy con, cách sử dụng thời gian rảnh, và sử dụng thuận lợi các chương trình của trung tâm.
 • Cơ quan điều hành: Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa Quận Bắc.
2. Hỗ trợ học tập cơ bản cho con gia đình đa văn hóa
 • Đối tượng: Trẻ em chưa đi học và học sinh tiểu học con gia đình đa văn hóa.
 • Nội dung: Hỗ trợ học tập như chữ Hàn cơ bản, toán, đọc, viết, v.v..., và hướng dẫn về khóa giáo dục, sinh hoạt ở trường tiểu học... để nâng cao khả năng thích nghi với trường học.
 • Cơ quan điều hành : Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và trung tâm gia đình.
  • 11 cơ quan điều hành (Quận Tây, Đông, Yeongdo, Busanjin, Dongnae, Bắc, Haeundae, Saha, Geumjeong, Suyeong, Sasang) chương trình học tập cơ bản dành cho trẻ em chưa đi học và học sinh tiểu học lớp thấp.
  • 3 cơ quan điều hành (Quận Busanjin, Bắc, Saha) chương trình học tập cơ bản dành cho học sinh tiểu học
  lớp cao.
3. Hỗ trợ phí hoạt động giáo dục cho con gia đình đa văn hóa có thu nhập thấp
 • Đối tượng: Học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông là con gia đình đa văn hóa có thu nhập bậc trung từ trên 50% - dưới 100%. ※ Xem xét theo mức tiền cá nhân đóng bảo hiểm sức khỏe.
 • Nội dung
  - Hỗ trợ học tập để nâng cao năng lực học tập thông qua quản lý tình huống và hỗ trợ phí (tiền mặt) cần thiết như tiền mua sách giáo khoa dùng trong hoạt động giáo dục, phí sử dụng phòng đọc sách, phí đăng ký học tập trực tuyến, v.v.
  ☞ Tiểu học 400 nghìn won, trung học cơ sở 500 nghìn won, trung học phổ thông 600 nghìn won.
 • Cơ quan điều hành: Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và trung tâm gia đình (tại Quận Trung và Quận Gangseo thì Văn phòng Quận sẽ thực hiện).
4. Hỗ trợ sách song ngữ cho con gia đình đa văn hóa
 • Nội dung: Xem và mượn, v.v... truyện thiếu nhi song ngữ.
 • Cơ quan điều hành: Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và trung tâm gia đình.
5. Hỗ trợ tài liệu học tại nhà cho gia đình đa văn hóa
 • Đối tượng: Con gia đình đa văn hóa (từ 3 tuổi đủ - học sinh tiểu học).
 • Nội dung: Giáo viên chuyên môn sẽ đến nhà hướng dẫn học tiếng Hàn và các môn chính của tiểu học.
 • Cơ quan thực hiện: Qũy Trẻ Em Ô Xanh.
6. Hỗ trợ chương trình hướng nghiệp thích hợp với thanh thiếu niên gia đình đa văn hóa
 • Đối tượng: Con gia đình đa văn hóa, con nhập cảnh giữa chừng, con người nước ngoài từ 7-18 tuổi đủ.
 • Nội dung: Tìm kiếm nghề nghiệp, tư vấn tìm việc làm, và sát hạch nghề nghiệp qua đó kiểm tra năng khiếu và hỗ trợ chọn nghề.
 • Cơ quan điều hành
  - 3 trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa (Quận Busanjin, Quận Bắc, Quận Haeundae).
  - 4 trung tâm gia đình (Quận Tây, Quận Đông, Quận Saha, Quận Sasang).
7. Giáo dục tại nhà
 • Đối tượng: Những gia đình diện yếu thế gặp khó khăn trong việc sử dụng trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa.
 • Nội dung: Giáo viên đến nhà của trung tâm sẽ đến dạy 2 lần/tuần (mỗi lần 2 giờ).
  - Giáo dục tiếng Hàn Quốc: Giáo dục tiếng Hàn Quốc từ giai đoạn 1 – giai đoạn 4, từ vựng và ngữ pháp, văn hóa, v.v.
  - Giáo dục bố mẹ: Nuôi dạy con, tư vấn gia đình và hỗ trợ tinh thần, cung cấp thông tin, v.v.
  - Phục vụ sinh hoạt cho con: Huấn luyện đọc sách, hướng dẫn làm bài tập, thói quen sinh hoạt cơ bản, hướng nghiệp, v.v.
 • Cơ quan điều hành: Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và trung tâm gia đình.
8. Hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho con
 • Đối tượng: Con gia đình đa văn hóa, v.v... (dưới 12 tuổi đủ) cần phát triển ngôn ngữ.
 • Nội dung: Học 2 lần/tuần, 40 phút/lần, học cá nhân (1:1) hoặc học nhóm.
 • Cơ quan điều hành: Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và trung tâm gia đình.
9. Hỗ trợ giáo dục song ngữ
 • Đối tượng: Con gia đình đa văn hóa dưới 18 tuổi.
 • Nội dung: Đào tạo song ngữ cho bố mẹ, chương trình tương tác bố mẹ và con, chương trình sử dụng song ngữ, đào tạo gia đình, học song ngữ trực tiếp.
 • Cơ quan điều hành: Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và trung tâm gia đình.

Hỗ trợ theo từng chu kỳ định cư cho người kết hôn nhập cư

1. Hỗ trợ học bổ túc cho người kết hôn nhập cư
 • Đối tượng: Phụ nữ kết hôn nhập cư.
 • Nội dung: Điều hành lớp luyện thi tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.
 • Cơ quan điều hành: Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và trung tâm gia đình.
2. Điều hành lớp luyện thi quốc tịch
 • Đối tượng: Người kết hôn nhập cư.
 • Nội dung: Hỗ trợ học tập về kiến thức cơ bản như lịch sử Hàn Quốc, chính trị, văn hóa, v.v.
 • Liên hệ: 6 trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và trung tâm gia đình (Quận Tây, Đông, Busanjin, Bắc, Haeundae, Saha).
3. Hỗ trợ dịch vụ y tế khẩn cấp

(1) Hỗ trợ thông dịch ở cơ quan y tế cho cư dân nước ngoài

 • Đối tượng: Cư dân nước ngoài cần được thông dịch y tế.
 • Ngôn ngữ hỗ trợ: Với 16 thứ tiếng bao gồm tiếng Anh, tiếng Philippine, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt Nam, v.v.
 • Phương pháp hỗ trợ
  - (Thông dịch thường trú) Viện y tế Busan/bố trí 8 người (Việt Nam 3, Trung Quốc 3, Philippine 1, Nga 1)
  ※ Phục vụ theo các thứ trong tuần (09:00-17:00)
  Phương pháp hỗ trợ
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
  Tiếng Việt Nam, tiếng Nga Tiếng Trung Quốc Tiếng Việt Nam, tiếng Philippine, tiếng Anh Tiếng Trung Quốc Tiếng Việt Nam
  - (Thông dịch đồng hành) ở quan y tế trên toàn khu vực Busan/thông dịch viên y tế xuất thân từ 15 quốc gia.
 • Cơ quan điều hành
  - (Thông dịch thường trú) Trung tâm Hỗ trợ Cư dân Người nước ngoài Busan.
  - (Thông dịch đồng hành) Trung tâm Hỗ trợ Cư dân Người nước ngoài Busan, Qũy Thành phố Toàn cầu Busan.

(2) Hỗ trợ phí y tế khẩn cấp

 • Đối tượng: Phụ nữ kết hôn nhập cư chưa nhập tịch và con của họ, người lao động nước ngoài và con của họ, dân tị nạn, v.v.
 • Nội dung: Nhập viện, phẫu thuật, kết nối trước và sau khi nhập viện hoặc phẫu thuật, v.v.
 • Cơ quan điều hành: 6 bệnh viện (Viện y tế Busan, Bệnh viện Trường đại học Busan, Bệnh viện Tốt Samsun, Phòng y tế gia đình, Bệnh viện Daedong, Bệnh viện Kito Ilsin).
4. Hỗ trợ khám sức khỏe tổng quát miễn phí cho gia đình đa văn hóa có thu nhập thấp
 • Thời kì: Tháng 4~5.
 • Đối tượng: Gia đình đa văn hóa có thu nhập thấp.
 • Nội dung: Hàng năm hỗ trợ khám sức khỏe tổng quát 100 người (mỗi người 500 nghìn won).
 • Cơ quan khám: (Quỹ) Phòng nghiên cứu Y học Hàn Quốc chi nhánh Busan.
 • Liên hệ: Ban gia đình Phụ nữ Busan (☎ 888-1542)
5. Thành lập hệ thống hỗ trợ khẩn cấp cho phụ nữ kết hôn di trú

(1) Trung tâm che chở cho phụ nữ kết hôn di trú: 1 trung tâm (hỗ trợ dưới 2 năm về nơi ăn ở, tư vấn, trị liệu, hỗ trợ xuất cảnh, v.v.).

(2) Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp (Tổng đài Danuri chi nhánh Busan): 1 trung tâm (☎ 1577-1366)

 • Khu vực hỗ trợ: Ở 3 khu vực là Busan, Ulsan, Gyeongnam.
 • Ngôn ngữ hỗ trợ: Với 13 loại ngôn ngữ như Trung Quốc, Việt Nam, Philippine, Cambodia, Nga, v.v.
 • Nội dung: Vận hành đường dây nóng 24 giờ, phòng ngừa bạo lực gia đình, kết nối với cơ sở bảo hộ, và hỗ trợ thông dịch, v.v.
6. Hỗ trợ tìm việc làm cho người kết hôn nhập cư
 • Nội dung: Chiêu mộ người kết hôn nhập cư đang chuẩn bị tìm việc, và triển khai giáo dục trước tìm việc (tiếng Hàn, kiến thức cơ bản về nghề nghiệp, tin học v.v.), sau đó kết nối với Trung Tâm Việc Làm Mới hoặc là nhiều cơ quan đào tạo việc làm khác, hỗ trợ tổng hợp để người kết hôn nhập cư có thể tìm được công việc phù hợp cũng như nghề nghiệp mong muốn.
 • Cơ quan vận hành: Trung Tâm Hỗ Trợ Gia Đình Đa Văn Hóa Quận Busanjin, Trung Tâm Gia Đình Quận Saha.
  ☞ Phương thức điều hành : Giáo dục trước đào tạo nghề nghiệp (1~5 tháng) + đào tạo nghề nghiệp (1~5 tháng)
Phương pháp hỗ trợ
Giáo dục trước khi tìm việc Phát triển khóa đào tạo việc làm chuyên biệt cho người kết hôn nhập cư Chăm sóc sau khi tìm việc
(Trung tâm gia đình) chiêu mộ người kết hôn nhập cư và giáo dục trước kiến thức cơ bản về nghề nghiệp, thực hiện giáo dục tiếng Hàn chuyên nghiệp. (Cơ quan đào tạo) phát triển·thiết kế khóa đào tạo việc làm với hình thức sát sao theo nhu cầu. (Cơ quan đào tạo) Điều hành khóa đào tạo (Trung tâm việc làm mới, trung tâm gia đình) kết nối tìm việc và nắm bắt hiện trạng tìm việc làm, v.v.
7. Hỗ trợ kết nối thực tập cho người kết hôn nhập cư
 • Đối tượng: Người kết hôn nhập cư có đăng ký tìm việc.
 • Nội dung: Kết nối thực tập với doanh nghiệp, cấp tiền hỗ trợ, v.v.
 • Liên hệ: 11 Trung tâm việc làm mới cho phụ nữ (☎ 1544-1199).
8. Chương trình tìm việc và khởi nghiệp cho người kết hôn nhập cư
 • Đối tượng: Người kết hôn nhập cư, v.v.
 • Cơ quan điều hành: Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và trung tâm gia đình. ※ Quận Dongnae (điều hành chương trình hỗ trợ khởi nghiệp), Quận Bắc (đào tạo thi bằng lái xe, điều hành quán cà phê Dagaon), Quận Haeundae (điều hành quán cà phê Việt), Huyện Gijang (điều hành lớp đào tạo thợ pha cà phê và làm bánh, lớp thi lấy bằng thợ nấu trẻ em).
9. Hỗ trợ sinh hoạt tiện lợi cho người kết hôn nhập cư

(1) Giảm phí gửi nhanh quốc tế (EMS): Bưu điện khu vực Busan. Nội dung: Giảm 10% phí gửi nhanh quốc tế cho người kết hôn nhập cư khi gửi về quê hương▹mang theo thẻ người

nước ngoài hoặc giấy chứng minh quan hệ gia đình.

(2) Giảm phí ngân hàng khi gửi tiền hải ngoại, v.v.: Ngân hàng Busan Nội dung: Miễn phí và ưu đãi 80% (USD, JPY) tỉ giá khi gửi tiền hải ngoại (ưu đãi, v.v.▹mang theo thẻ người nước ngoài và giấy chứng minh quan hệ gia đình.

(3) Cung cấp thông tin an toàn thiên tai bằng nhiều ngôn ngữ

· App cung cấp thông tin an toàn thiên tai Bộ An toàn Hành chính (Emergency Ready App): Tin nhắn thiên tai khẩn cấp bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

· Trang chủ Trung tâm Toàn cầu Qũy Thành phố Toàn cầu Busan : Phục vụ bằng 6 ngôn ngữ (Hàn, Anh, Trung, Việt, Ấn, Nga) về quy tắc phòng dịch, v.v.

· App hướng dẫn sinh sống ở Busan (Life in Busan): Phục vụ bằng 6 ngôn ngữ (Hàn, Anh, Trung, Việt, Ấn, Nga) về tin nhắn an toàn thiên tai.

10. Nâng cao năng lực cho người kết hôn nhập cư (giáo dục tiếng Hàn Quốc)
 • Đối tượng: Người kết hôn nhập cư, con nhập cảnh giữa chừng, v.v.
 • Nội dung: Giáo dục tiếng Hàn mục đích đặc biệt, tiếng Hàn thực dụng (tìm việc, TOPIK, v.v. với 7 chương trình học).
 • Cơ quan điều hành: 16 cơ quan (Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa, trung tâm gia đình, trung tâm phúc lợi, v.v.).
11. Dịch vụ thông biên dịch cho người kết hôn nhập cư
 • Đối tượng: Cá nhân và cơ quan hỗ trợ gia đình đa văn hóa, hoặc hỗ trợ trực tiếp, gián tiếp cho gia đình đa văn hóa.
 • Nội dung: Thông biên dịch, cung cấp thông tin, v.v.
 • Cơ quan điều hành: Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và trung tâm gia đình 13 quận.
  ▹ Tiếng Việt Nam: Quận Nam, Đông, Busanjin, Dongnae, Bắc, Haeundae, Saha, Sasang, Gijang, Seo, Geumjeong, Yeongdo, Yeonje.
12. Hỗ trợ phí nuôi dạy trẻ cho gia đình đa văn hóa đơn thân có thu nhập thấp
 • Đối tượng: Gia đình đa văn hóa đơn thân có thu nhập thấp.
 • Nội dung: Phí nuôi dạy trẻ (210 nghìn won/tháng), hỗ trợ phí mua dụng cụ học tập cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông (90 nghìn 3 trăm won).
 • Liên hệ: Tư vấn tại trung tâm hành chính quận/huyện và đăng ký.

Nâng cao tính chấp nhận đa văn hóa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau

1. Tăng cường tư vấn cho đơn vị gia đình
 • Đối tượng: Thành viên gia đình đa văn hóa.
 • Nội dung: Cải thiện quan hệ vợ chồng, bố mẹ, con của gia đình đa văn hóa và hỗ trợ tư vấn liên quan đến mâu thuẫn gia đình, v.v.
 • Liên hệ: Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và trung tâm gia đình.
2. Bồi dưỡng ý thức nhân quyền và bình đẳng giới tính trong gia đình
 • Đối tượng: Thành viên gia đình đa văn hóa.
 • Nội dung: Giáo dục bình đẳng giới tính, giáo dục nâng cao tính nhạy cảm về nhân quyền, v.v.
 • Cơ quan điều hành: Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và trung tâm gia đình.
3. Tiến hành giáo dục thấu hiểu về gia đình đa văn hóa
 • Đối tượng: Công viên chức, người dân, người phụ trách ở các cơ sở, người kết hôn nhập cư
 • Nội dung: Đặc giảng về xã hội đa văn hóa, nâng cao tính chấp nhận đa văn hóa.
 • Liên hệ: Ban Gia đình Phụ nữ Thành phố Busan (☎ 888-1544).
4. Điều hành cuộc họp đại biểu người kết hôn nhập cư
 • Kết cấu: 16 người (do từng quận huyện đề cử).
 • Hiện trạng kết cấu: Xem xét và cấu thành theo từng quốc tịch, từng độ tuổi, thời gian kết hôn, v.v.
 • Tổ chức họp: 2 lần trong năm.
 • Nội dung họp: Thu thập ý kiến, khó khăn trong quá trình thích nghi với xã hội Hàn Quốc của gia đình đa văn hóa, v.v.
5. Điều hành không gian trao đổi và giao lưu gia đình đa văn hóa
 • Nội dung: Tận dụng cộng đồng gia đình đa văn hóa, điều hành không gian mở với khu vực xã hội, hỗ trợ họp nhóm tự giác, điều hành chương trình hỗ trợ phát triển cho con, v.v.
 • Cơ quan vận hành: Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và trung tâm gia đình, 4 quận (Quận Đông, Quận Bắc, Quận Haeundae, Quận Saha).
6. Tổ chức Lễ hội Người dân Toàn cầu Busan lần thứ 19
 • Đối tượng: Cư dân nước ngoài cư trú ở Busan và người dân bình thường.
 • Nội dung: Tháng 5 hàng năm, mở sân hòa hợp để cư dân nước ngoài cùng người dân thành phố Busan giao lưu và trao đổi với nhau (biểu diễn trước khai mạc, lễ khai mạc, biểu diễn khách mời thành phố chị em, vận hành gian trải nghiệm văn hóa, v.v.).
7. Gầy dựng môi trường toàn cầu và giáo dục công dân toàn cầu
 • Đối tượng: Từ học sinh tiểu học đến sinh viên đại học và người dân thường cư trú ở Busan có quan tâm đến văn hóa toàn cầu.
 • Nội dung: Về văn hóa của các quốc gia, tin tức toàn cầu, v.v.
 • Liên hệ: Qũy Thành phố Toàn cầu Busan (☎ 711-6878).

Tăng cường nền tảng xúc tiến chính sách gia đình đa văn hóa

 • Mục đích của dự án: Tăng cường vai trò của trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và trung tâm cứ điểm, tận dụng tài nguyên khu vực và các cơ quan có liên quan để phát triển dịch vụ gia đình đa văn hóa chuyên biệt khu vực.
 • Nội dung dự án
  · Cố vấn về điều hành trung tâm khu vực.
  · Nâng cao hiệu quả làm việc qua chia sẻ về các trường hợp ưu tú.
  · Chia sẻ thông tin liên tục giữa các trung tâm và tăng cường kết nối hợp tác.
 • Cơ quan chủ thể: Thành phố Busan, Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa Quận Nam (cứ điểm).

Hiện trạng gia đình đa văn hóa

※ Tiêu chuẩn ngày 1 tháng 11 năm 2022

Hiện trạng gia đình đa văn hóa
Phân loại Thống kê Người kết hôn nhập cư  Con
Tổng Nam Nữ Người chưa nhập tịch Người nhập tịch
Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ
Tổng 27,389 8,897 18,492 14,265 2,288 11,977 7,204 1,438 5,766 7,061 850 6,211 13,124 6,609 6,515
Quận Trung 397 131 266 253 56 197 132 30 102 121 26 95 144 75 69
Quận Tây 865 273 592 476 75 401 221 35 186 255 40 215 389 198 191
Quận Đông 979 319 660 560 109 451 261 47 214 299 62 237 419 210 209
Quận Yeongdo 1,076 318 758 552 59 493 233 25 208 319 34 285 524 259 265
Quận Busanjin 2,477 780 1,697 1,307 184 1,123 674 119 555 633 65 568 1,170 596 574
Quận Dongnae 1,384 437 947 692 89 603 357 56 301 335 33 302 692 348 344
Quận Nam 1,857 606 1,251 902 143 759 454 95 359 448 48 400 955 463 492
Quận Bắc 2,248 718 1,530 1,097 125 972 501 65 436 596 60 536 1,151 593 558
Quận Haeundae 2,843 1,090 1,753 1,450 374 1,076 852 291 561 598 83 515 1,393 716 677
Quận Saha 3,284 998 2,286 1,728 204 1,524 807 114 693 921 90 831 1,556 794 762
Quận Geumjeong 1,514 483 1,031 805 123 682 395 70 325 410 53 357 709 360 349
Quận Gangseo 1,431 482 949 727 141 586 397 88 309 330 53 277 704 341 363
Quận Yeonje 1,150 382 768 568 83 485 304 49 255 264 34 230 582 299 283
Quận Suyeong 1,300 466 834 690 166 524 404 115 289 286 51 235 610 300 310
Quận Sasang 2,913 852 2,061 1,584 210 1,374 728 147 581 856 63 793 1,329 642 687
Huyện Gijang 1,671 562 1,109 874 147 727 484 92 392 390 55 335 797 415 382

※ Quận Saha>Sasang>Haeundae>Busanjin>Bắc>Nam>Gijang>Geumjeong자료관리 담당자

여성가족과
한지혜 (051-888-1544)
최근 업데이트
2024-02-13

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기