본문내용 바로가기

DỰ ÁN THÊM HẠNH PHÚC ĐA VĂN HOÁ

한국어 English 日本語 中文 Filipino ភាសាខ្មែរ Russian
 • Busan sẽ sát cánh vì hạnh phúc gia đình đa văn hóa.
 • Tại Thành phố Busan có thi hành nhiều chính sách hỗ trợ để gia đình đa văn hóa sống ổn định, hội nhập xã hội trong thời kỳ đầu chưa thích nghi với cuộc sống Hàn Quốc.

HỖ TRỢ ĐịNH CƯ LÂU DÀI CHO GIA ĐÌNH ĐA VĂN HÓA

1. Vận hành trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa, trung tâm gia đình
 • Hiện trạng : 14 trung tâm▹trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa (6 trung tâm), trung tâm gia đình (8 trung tâm)
 • Dự án chính : Cung cấp các dịch vụ tổng hợp cho con em và gia đình đa văn hóa như giáo dục và tư vấn, thông dịch, biên dịch và cung cấp thông tin, hỗ trợ nâng cao năng lực, v.v.
 • Trung tâm cứ điểm : Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa Quận Nam (Hội quán phụ nữ)
2. Thiết lập hệ thống hỗ trợ khẩn cấp phụ nữ kết hôn di trú

(1) Trung tâm phụ nữ di trú : 1 trung tâm (dưới 2 năm, hỗ trợ ăn ở, tư vấn, trị liệu, và xuất cảnh, v.v.)

(2) Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp (Trung tâm Tổng đài Danuri chi nhánh Busan) : 1 trung tâm (☎1577-1366)

 • Khu vực hỗ trợ : 3 khu vực là Busan, Ulsan và Gyeongnam.
 • Ngôn ngữ hỗ trợ : 13 ngôn ngữ như tiếng Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Cambodia, Nga, v.v.
 • Nội dung : Hoạt động đường dây nóng, phòng ngừa bạo lực gia đình, kết nối cơ sở bảo hộ, hỗ trợ thông dịch, v.v.
3. Hàm dưỡng ý thức nhân quyền và bình đẳng giới
 • Đối tượng : Thành viên trong gia đình đa văn hóa
 • Nội dung : Giáo dục bình đẳng giới tính, giáo dục nâng cao tính nhạy cảm, v.v.
 • Liên hệ : 14 trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và trung tâm gia đình.
4. Hỗ trợ sinh hoạt tiện lợi cho người kết hôn nhập cư

(1) Giảm phí gửi quốc tế đặc biệt(EMS) : Tất cả các bưu điện trong tỉnh Busan

 • Nội dung : Ngườ kết hôn nhập cư gửi bưu phẩm về quê hương sẽ được giảm giá bưu phẩm
  10% ▹ phải xuất trình thẻ đăng kí người nước ngoài hoặc là giấy quan hệ gia đình.

(2) Giảm phí ngân hàng khi gửi tiền hải ngoại, v.v. : Ngân hàng Busan

 • Nội dung : khi gửi tiền hải ngoại sẽ được miễn phí và ưu tiên giảm phí đổi tiền 80% (USD, JPY), v.v.
  ▹ phải xuất trình thẻ đăng kí người nước ngoài và giấy quan hệ gia đình.

(3) Cung cấp dịch vụ đa ngôn ngữ về thông tin an toàn thiên tai

 • App cung cấp thông tin an toàn thiên tai của Bộ An toàn Hành chính(Emergency ReadyApp) : dịch vụ tin nhắn khẩn cấp thiên tai bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.
 • Trang web Trung tâm Toàn cầu Quỹ Giao lưu Quốc tế Busan : Quy tắc phòng dịch, v.v... với 6 ngôn ngữ (Hàn, Anh, Trung, Việt, Indo, Nga)
 • App hướng dẫn sinh hoạt Busan (Life in Busan) : dịch vụ tin nhắn an toàn thiên tai với 6 ngôn ngữ (Hàn, Anh, Trung, Việt, Indo, Nga)

XÂY DỰNG NỀN TẢNG HỖ TRỢ SINH HOẠT GIA ĐÌNH ĐA VĂN HÓA

1. Tăng cường tư vấn cho từng đơn vị gia đình
 • Đối tượng : Thành viên của gia đình đa văn hóa.
 • Nội dung : Hỗ trợ cải thiện trong quan hệ vợ chồng·bố mẹ·con cái, và hỗ trợ tư vấn các mâu thuẫn gia đình đa văn hóa.
 • Thắc mắc : 14 trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và trung tâm tổng hợp.
2. Dịch vụ hỗ trợ thông biên dịch dành cho gia đình đa văn hóa
 • Đối tượng : Cá nhân gia đình đa văn hóa và người nước ngoài, v.v... hoặc là các cơ quan.
 • Nội dung : Hỗ trợ giao tiếp cần thiết trong sinh hoạt gia đình.
 • Cơ quan vận hành : 11 trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa (tiếng Việt Nam)
3. Hỗ trợ dịch vụ Y tế khẩn cấp

(1) Mở rộng hỗ trợ thông dịch Y tế

 • Đối tượng : Người nước ngoài và gia đình đa văn hóa còn yếu tiếng Hàn.
 • Nội dung : Thông dịch khi đến cơ quan Y tế.
 • Ngôn ngữ : 16 thứ tiếng (Anh, Trung, Việt, Mông, Thái, v.v.)

(2) Hỗ trợ chi phí Y tế khẩn cấp

 • Đối tượng : Phụ nữ kết hôn nhập cư chưa nhập quốc tịch và con em, người lao động nước ngoài và con em, dân lánh nạn, V.V.
 • Nội dung : Nhập viện, phẩu thuật, kết nối trước và sau có liên quan đến nhập viện, phẩu thuật, v.v. (cơ quan thi hành : 6 bệnh viện)
 • Thắc mắc : Khoa Vệ sinh Y tế (☎ 888-3416)
4. Vận hành lớp học cho bố đa văn hóa
 • Đố tượng : Bố gia đình đa văn hóa và con em học tiểu học.
 • Nội dung : Hoạt động nhiều chương trình trải nghiệm và giao tiếp.
 • Thắc mắc : Khoa Gia đình Phụ nữ Thành phố Busan (☎ 888-1542)
5. Hỗ trợ kiểm tra sức khỏe tổng hợp cho gia đình đa văn hóa có thu nhập thấp
 • Thời điểm : Tháng 7 ~ tháng 8
 • Tham gia : 100 người gia đình đa văn hóa có thu nhập thấp.
 • Cơ quan thực hiện : (Tài) Viện Nghiên cứu Y học Hàn Quốc Trung tâm Busan
 • Thắc mắc : Khoa Gia đình Phụ nữ Thành phố Busan (☎ 888-1542)
6. Vận hành chương trình gói hỗ trợ định cư trong từng giai đoạn cho người kết hôn nhập cư
 • Đối tượng : Người kết hôn nhập cư, v.v... cư trú ở Hàn Quốc từ 3~5 năm trở lên
 • Nội dung : Chương trình thiết kế tương lai (đi tìm tương lai), v.v.
 • Thắc mắc : 14 trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và trung tâm tổng hợp.
7. Vận hành Chương trình Mentoring người kết hôn nhập cư
 • Đối tượng : Người kết hôn nhập cư.
 • Nội dung : Kết giao giữa gia đình đa văn hóa và gia đình phi đa văn hóa.
 • Thắc mắc : Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa.
8. Hỗ trợ phí dưỡng dục cho gia đình đa văn hóa có bố mẹ đơn thân thu nhập thấp
 • Đối tượng : Gia đình đa văn hóa có bố mẹ đơn thân thu nhập thấp.
 • Nội dung : Hỗ trợ phí dưỡng dục trẻ em, chi phí dụng cụ học tập cho học sinh trung học cơ sở.
 • Thắc mắc : Tư vấn và đăng kí tại trụ sở xã phường nơi cư trú.
9. Hỗ trợ phí giao thông cho học sinh trung học cơ sở và chi phí dụng cụ học tập cho học sinh tiểu học
 • Đối tượng : Gia đình đa văn hóa có bố mẹ đơn thân thu nhập thấp.
 • Nội dung : Hỗ trợ phí giao thông cho học sinh trung học cơ sở và chi phí dụng cụ học tập cho học sinh tiểu học.
 • Tư vấn : Tư vấn và đăng kí tại trụ sở xã phường nơi cư trú.

NÂNG CAO NĂNG LỰC NGƯỜI KẾT HÔN NHẬP CƯ VÀ TĂNG CƯỜNG THAM GIA KINH TẾ XÃ HỘI

1. Hỗ trợ giáo dục tiếng Hàn Quốc thực dụng cho người kết hôn nhập cư
 • Đối tượng : Người kết hôn nhập cư, con cái nhập cảnh giữa chừng, v.v.
 • Cơ quan giáo dục : 16 nơi bao gồm trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa, v.v.
 • Vận hành : 7 khóa học (học tập cho con em, văn hóa khu vực, nhập cảnh giữa chừng, tìm việc, Topik đọc, Topik nghe, Topik viết)
  ※ Mỗi năm có hỗ trợ sách giáo khoa học tiếng Hàn cho cơ quan vận hành khóa học tiếng Hàn Quốc.
2. Hỗ trợ nâng cao học lực cho người kết hôn nhập cư
 • Đối tượng : Phụ nữ kết hôn nhập cư
 • Nội dung : Vận hành lớp thi bổ túc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.
 • Vận hành : Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa quận Quận Tây, Quận Đông, Quận Busanjin, Quận Bắc
3. Giáo dục lý thuyết và thực hành thi bằng lái xe
 • Đối tượng : Người kết hôn nhập cư, con em gia đình đa văn hóa từ 20 tuổi trở lên.
 • Nội dung : Giáo dục lí thuyết và thực hành thi bằng lái xe.
 • Thắc mắc : Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa.
4. Vận hành lớp luyện thi nhập quốc tịch
 • Đối tượng : Người kết hôn nhập cư
 • Nội dung : Lịch sử Hàn Quốc, chính trị, văn hóa, v.v... hỗ trợ kiến thức học tập căn bản.
 • Thắc mắc : Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa.
5. Vận hành khóa huấn luyện giáo dục nghề nghiệp cho người kết hôn nhập cư
 • Đối tượng : Phụ nữ kết hôn nhập cư
 • Nội dung : Vận hành khóa huấn luyện giáo dục nghề nghiệp trong lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao và có khả năng kết nối tìm việc làm cho người kết hôn nhập cư.
  ※ Nhân viên quản lí phòng khách sạn, chuyên viên dọn dẹp sắp xếp, thợ nấu món Hàn, nhân viên bếp ăn tập thể, v.v.
 • Thắc mắc : 4 trung tâm việc làm mới cho phụ nữ (☎ 1544-1199)
6. Hỗ trợ kết nối thử việc cho người kết hôn nhập cư
 • Đối tượng : phụ nữ kết hôn nhập cư có đăng kí tìm việc làm
 • Nội dung : kết nối thử việc trong doanh nghiệp, chi cấp tiền hỗ trợ, v.v.
 • Thắc mắc : 11 trung tâm việc làm mới (☎ 1544-1199)
7. Hỗ trợ tích cực kết nối tìm việc giữa các cơ quan
 • Đối tượng : Phụ nữ kết hôn nhập cư
 • Nội dung : Giáo dục kiến thức cơ bản tìm việc và kết nối tìm việc làm, khi phát hiện người tìm việc sẽ đăng kí hệ thống e tìm việc làm mới và worknet đã được kết nối, theo đó cũng tích cực kết nối với trung tâm việc làm mới, v.v.
 • Thắc mắc : 14 trung tâm, trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và trung tâm gia đình.
8. Vận hành khóa luyện thi bằng và chứng chỉ chuyên môn có thể kết nối tìm việc làm
 • Đối tượng : Phụ nữ kết hôn nhập cư
 • Nội dung : Khóa luyện thi bằng thông dịch tư pháp, bằng lái xe, học làm bánh, pha cà phê, bằng vi tính, học làm móng, và khóa đào tạo giáo viên hướng dẫn nấu ăn, v.v.
 • Thắc mắc : Quận / huyện, 14 trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và trung tâm gia đình
9. Vận hành hội hợp người kết hôn nhập cư
 • Đối tượng : 16 người kết hôn nhập cư đại diện (do Quận / huyện đề cử)
 • Nội dung : Thu thập y kiến, lắng nghe những khó khăn của gia đình đa văn hóa trong quá trình thích nghi với xã hội (2 lần / năm)
 • Thắc mắc : Khoa Gia đình Phụ nữ Tp Busan (☎ 888-1544)

HỖ TRỢ CON EM TRƯỞNG THÀNH ĐỂ BỒI DƯỠNG NHÂN TÀI TƯƠNG LAI

1. Dự án hỗ trợ định hướng tìm việc và ổn định tinh thần (Dagagam)
 • Đối tượng : Con em tuổi đi học (Từ 7 - 18 tuổi)
 • Nội dung : Tư vấn tâm lí chuyên môn về vấn đề trong gia đình có con em ở tuổi đi học như vấn đề quan hệ bạn bè, tìm định hướng và hỗ trợ tìm việc làm, kết nối tư vấn tìm việc, quản lí sau vụ việc (4 lần trở lên / 1 năm)
 • Thắc mắc : Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và trung tâm gia đình (2 trung tâm : Quận Bắc, Quận Tây)
2. Dự án hỗ trợ học tập để chuẩn bị nhập học (Dabaeum)
 • Đối tượng : Trẻ em chưa nhập học và học sinh tiểu học lớp nhỏ (1-3) đang đi học.
 • Nội dung : Hỗ trợ học tập cho trẻ em chưa nhập học về chữ cái Hàn căn bản, toán căn bản, đọc và viết, v.v.
 • Thắc mắc: 8 trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và trung tâm gia đình (Quận Đông, Quận Busanjin, Quận Haeundae, Quận Bắc, Quận Seo, Quận Dongnae, Quận Geumjeong, Quận Suyeong)
3. Hỗ trợ sánh truyện thiếu nhi đa ngôn ngữ
 • Nội dung : Trưng bày và cho mượn, v.v. sách truyện thiếu nhi đa ngôn ngữ trong trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa / trung tâm gia đình.
 • Thắc mắc : Khoa Gia đình Phụ nữ Tp Busan (☎ 888-1544)
4. Vận hành Mentoring văn hóa giữa sinh viên đại học – con em gia đình đa văn hóa
 • Đối tượng : Con em gia đình đa văn hóa, sinh viên đại học cư trú tại Busan (người Hàn Quốc, Du học sinh)
 • Nội dung : con em gia đình đa văn hóa và sinh viên đại học (1 sinh viên Hàn Quốc, 1 du học sinh) lập thành 1 đội, trải nghiệm văn hóa và tư vấn hướng nghiệp.
 • Thắc mắc : Quỹ Giao lưu Quốc tế Busan (☎ 711-6845)

TĂNG CƯỜNG THI HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIA ĐÌNH ĐA VĂN HÓA VÀ NÂNG CAO TÍNH TIẾP NHẬN ĐA VĂN HÓA

1. Thi hành giáo dục hiểu biết đa văn hóa
 • Đối tượng : Công chức, dân thường, người phụ trách trong các cơ sở, người kết hôn nhập cư.
 • Nội dung : Đặc giảng về xã hội đa văn hóa, nâng cao tính chấp nhận về đa văn hóa.
 • Thắc mắc : Khoa Gia đình Phụ nữ Tp Busan (☎ 888-1544)
2. Dự án Daieum người kết hôn nhập cư tìm đến
 • Nội dung : Đào tạo phụ nữ kết hôn nhập cư thành nhà hoạt động khu vực xã hội và hoạt động dự án đa văn hóa thân thiện tìm đến ở trường học, trường mẫu giáo, v.v.
 • Tư cách ứng tuyển : Người kết hôn nhập cư, cư trú ở Hàn Quốc từ 2 năm trở lên, có bằng TOPIK từ cấp 4 trở lên và tốt nghiệp đại học.
 • Thắc mắc : 14 trung tâm (trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và trung tâm gia đình)
3. Vận hành không gian trao đổi · giao lưu gia đình đa văn hóa
 • Nội dung : Vận hành không gian trao đổi giữa các gia đình đa văn hóa, cũng như không gian mở cửa với khu vực xã hội.
  • Hỗ trợ về họp nhóm tự giác, vận hành cách chương trình hỗ trợ con em trưởng thành, v.v.
 • Vận hành : 3 trung tâm hỗ trợ gia đa văn hóa (Quận Bắc, Quận Haeundae, Quận Saha)
4. Tổ chức Lễ hội Thị dân Thế giới Busan lần thứ 17
 • Đối tượng : Người dân thường Busan và cư dân người nước ngoài cư trú tại Busan.
 • Nội dung : Sân hòa hợp giao lưu trao đổi giữa cư dân Thành phố Busan và cư dân người nước ngoài, biểu diễn trước lễ, lễ khai mạc, biểu diễn của thành phố kết nghĩa được mời, gian hàng trải nghiệm văn hóa, v.v.
5. Tạo dựng môi trường toàn cầu và giáo dục thị dân thế giới
 • Đối tượng : Là người cư trú ở Busan từ học sinh tiểu học - sinh viên đại học và người dân thường có quan tâm đến văn hóa thế giới.
 • Nội dung : Giới thiệu ngôn ngữ cơ bản, giới thiệu và học tập về văn hóa.
 • Thắc mắc : Quỹ Giao lưu Quốc tế Busan (☎ 711-6878)

HIỆN TRẠNG GIA ĐÌNH ĐA VĂN HÓA

※ Tiêu chuẩn ngày 1 tháng 11 năm 2020

HIỆN TRẠNG GIA ĐÌNH ĐA VĂN HÓA
Phân loại Thống kê Phụ nữ kết hôn nhập cư  Con
Tổng Nam Nữ Người chưa nhập tịch Người nhập tịch
Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ
Tổng 26,050 8,267 17,783 13,787 2,076 11,711 7,365 1,307 6,058 6,422 769 5,653 12,263 6,191 6,072
Quận Jung-gu 373 110 263 240 44 196 137 22 115 103 22 81 133 66 67
Quận Seo-gu 824 242 582 462 61 401 222 29 193 240 32 208 362 181 181
Quận Dong-gu 905 286 619 526 96 430 253 41 212 273 55 218 379 190 189
Quận Yeongdo-gu 1,040 304 736 546 56 490 260 31 229 286 25 261 494 248 246
Quận Busanjin-gu 2,390 732 1,658 1,274 162 1,112 709 104 605 565 58 507 1,116 570 546
Quận Dongrae-gu 1,333 412 921 691 80 611 395 53 342 296 27 269 642 332 310
Quận Nam-gu 1,831 590 1,241 916 139 777 502 94 408 414 45 369 915 451 464
Quận Buk-gu 2,102 648 1,454 1,051 109 942 498 52 446 553 57 496 1,051 539 512
Quận Haeundae-gu 2,740 1,060 1,680 1,406 352 1,054 850 268 582 556 84 472 1,334 708 626
Quận Saha-gu 3,115 928 2,187 1,678 196 1,482 830 103 727 848 93 755 1,437 732 705
Quận Geumjeong-gu 1,482 471 1011 798 120 678 416 66 350 382 54 328 684 351 333
Quận Gangseo-gu 1,324 412 912 686 113 573 401 76 325 285 37 248 638 299 339
Quận Yeonje-gu 1,139 371 768 573 87 486 334 57 277 239 30 209 566 284 282
Quận Suyeong-gu 1,198 424 774 644 153 491 381 109 272 263 44 219 554 271 283
Quận Sasang-gu 2,794 813 1,981 1,523 192 1,331 757 131 626 766 61 705 1,271 621 650
Huyện Gijang-gun 1,460 464 996 773 116 657 420 71 349 353 45 308 687 348 339

※ Quận Saha-gu>Sasang-gu>Haeundae-gu>Busanjin-gu>Buk-gu>Nam-gu>Geumjeong-gu>Gijang-gun자료관리 담당자

여성가족과
한지혜 (051-888-1544)
최근 업데이트
2022-07-25

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는
부산민원 120 - 민원신청새창열림 아이콘 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다.