Gwangandaegyo Bridge

About Busan

BUSAN MAP
      Gijang-gun, Geumjeong-gu, Buk-gu, Dongnae-gu, Haeundae-gu, Yeonje-gu, Suyeong-gu, Busanjin-gu, Nam-gu, Sasang-gu, Saha-gu, Dong-gu, Seo-gu, Jung-gu, Yeongdo-gu, Gangseo-gu

There are 15 autonomous "gu" districts and 1 “gun” county in Busan,
divided into 205 administrative sub-units of "Eup", "Myeon" and "dong."

(As of December 31, 2023)

Autonomous Districts. 2022.6.30
Gu Number of dong Population Size of land(km²) Website
Total 205 3,349,556 771.33  
Jung-gu 9 41,153 3.01 bsjunggu.go.kr
Seo-gu 13 106,708 13.98 bsseogu.go.kr
Dong-gu 12 90,190 10.12 bsdonggu.go.kr
Yeongdo-gu 11 109,151 14.2 yeongdo.go.kr
Busanjin-gu 20 362,505 29.67 busanjin.go.kr
Dongnae-gu 13 272,178 16.63 dongnae.go.kr
Nam-gu 17 260,899 26.82 bsnamgu.go.kr
Buk-gu 13 275,773 39.37 bsbukgu.go.kr
Haeundae-gu 18 385,618 51.54 haeundae.go.kr
Saha-gu 16 302,947 41.78 saha.go.kr
Geumjeong-gu 16 228,286 65.28 geumjeong.go.kr
Gangseo-gu 8 148,540 182.16 bsgangseo.go.kr
Yeonje-gu 12 206,853 12.11 yeonje.go.kr
Suyeong-gu 10 176,486 10.22 suyeong.go.kr
Sasang-gu 12 208,794 36.11 sasang.go.kr
Gijang-gun 5 181,475 218.33 gijang.go.kr