본문내용 바로가기

Dự án đặc tính hóa

한국어 English 日本語 中文 Filipino ភាសាខ្មែរ Russian
 • 1

  Đến nhà giáo dục

  • Đối tượng: gia đình thuộc viện khó khăn không thể đến trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa được
  • Nội dung: giáo viên của trung tâm đến dạy 2 lần/1 tuần (2 giờ mỗi buổi)
   • Dạy tiếng Hàn Quốc: dạy tiếng Hàn Quốc cấp 1 ~ 4, từ vựng · ngữ pháp · văn hóa, v.v.
   • Dạy phụ huynh: nuôi dưỡng con cái, tư vấn gia đình và hỗ trợ tinh thần, cung cấp thông tin, v.v.
   • Dịch vụ sinh hoạt con cái: huấn luyện đọc sách, hướng dẫn bài tập về nhà, thói quen sinh hoạt cơ bản, hướng dẫn nghề nghiệp, v.v.
  • Dịch vụ sinh hoạt con cái: huấn luyện đọc sách, hướng dẫn bài tập về nhà, thói quen sinh hoạt cơ bản, hướng dẫn nghề nghiệp, v.v.
 • 2

  Hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho con em

  • Đối tượng: con em của các gia đình đa văn hóa cần được giáo dục phát triển ngôn ngữ (dưới 12 tuổi)
  • Nội dung: 2 lần/1 tuần, mỗi lần học 40 phút, học cá nhân (1:1) hoặc học nhóm
  • Hoạt động: 9 Trung Tâm Hỗ Trợ Gia Đình Đa Văn Hóa và Trung tâm Hỗ Trợ Sức Khỏe Gia Đình·Gia đình Đa văn hóa.
 • 3

  Quản lý trường hợp (hướng dẫn sinh hoạt · tư vấn)

  • Đối tượng và hình thức
   • Hình thức bình thường: gia đình có năng lực gia đình cơ bản nhưng không thể sử dụng các dịch vụ đa dạng do thiếu thông tin và thu nhập.
   • Hình thức nguy khẩn: nguy khẩn theo tình huống như bạo lực gia đình, ly hôn, tự tử (ý định), tai nạn v.v. thuộc tình trạng nguy khẩn cá nhân và gia đình.
   • Hình thức tổng hợp: tiếp cận tổng thể về vấn đề, yêu cầu nghiêm trọng và tính tổng hợp cao cho cá nhân và gia đình có nhu cầu.
  • Hoạt động: gia đình đa văn hóa và 8 Trung Tâm Hỗ Trợ Sức Khỏe gia đình · Gia Đình Đa Văn Hóa
 • 4

  Dịch vụ thông · biên dịch dành cho người di trú kết hôn

  • Đối tượng : gia đình đa văn hóa và cá nhân cũng như cơ quan hỗ trợ trực · gián tiếp cho gia đình đa văn hóa
  • Nội dung : thông · biên dịch, cung cấp thông tin, v.v.
  • Hoạt động : Đia Đình Đa Văn Hóa và 9 Trung Tâm Hỗ Trợ Sức Khỏe Gia Đình·Gia Đình Đa Văn Hóa.
   • Tiếng Trung : Gijang-gun, tiếng Việt : Dong-gu, Busanjin-gu, Dongrae-gu, Buk-gu, Haeundae-gu, Saha-gu, Sasang-gu
 • 5

  Tạo môi trường gia đình song ngữ

  • Đối tượng : con nhỏ, con em gia đình đa văn hóa
  • Nội dung : cha mẹ huấn luyện song ngữ, chương trình tương tác giữa cha mẹ và con cái, tận dụng chương trình song ngữ, huấn luyện gia đình.
  • Hoạt động : Gia Đình Đa Văn Hóa và 8 Trung Tâm Hỗ Trợ Sức Khỏe Gia đình · Gia Đình Đa Văn Hóa

자료관리 담당자

여성가족과
한지혜 (051-888-1544)
최근 업데이트
2020-02-17

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는
"부산민원 120 - 민원신청새창열림 아이콘"을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다.