본문내용 바로가기

Dự án đặc tính hóa

한국어 English 日本語 中文 Filipino ភាសាខ្មែរ Russian Russian
 • ĐẾN NHÀ GIÁO DỤC

  • Đối tượng : Gia đình gặp khó khăn không đến Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa được.
  • Nội dung : Gia sư của trung tâm sẽ đến nhà dạy học tuần 2 lần(1 lần 2 giờ).
   • Giáo dục tiếng Hàn : Giáo dục tiếng Hàn từ bậc 1~4, từ mới·ngữ pháp·văn hóa, v.v.
   • Giáo dục phụ mẫu : Giáo dục con em, tư vấn gia đình và hỗ trợ tinh thần, cung cấp thông tin, v.v.
   • Dịch vụ sinh hoạt con em : Huấn luyện đọc sách, chỉ dẫn làm bài tập, thói quen sinh hoạt cơ bản, chỉ dẫn tiền đồ, v.v.
   • Vận hành : Tại 9 Trung tâm Hỗ trợ Sức khỏe Gia đình·Gia đình Đa văn hóa.
 • HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO CON EM

  • Đối tượng : Con em gia đình đa văn hóa cần nhận giáo dục phát triển ngôn ngữ (dưới 12 tuổi).
  • Nội dung : 1 tuần 2 lần, mỗi lần 40 phút, học riêng cá biệt(1:1) hoặc học nhóm.
  • Vận hành : Tại 9 Trung tâm Hỗ trợ Sức khỏe Gia đình·Gia đình Đa văn hóa.
 • QUẢN LÍ TÌNH HUỐNG(TƯ VẤN·HỖ TRỢ SINH HOẠT)

  • Đối tượng và phân hạng
   • Hạng bình thường : Gia đình có năng lực cơ bản nhưng không sử dụng được nhiều chương trình đa dạng do thiếu thông tin, thiếu thu nhập, v.v.
   • Hạng nguy cơ : cá nhân và gia đình lâm vào nguy cơ như bạo lực gia đình, li hôn, tự vẫn(ý định), tai nạn, v.v.
   • Hạng tổng hợp : Cá nhân và gia đình có yêu cầu tiếp cận tổng hợp do vấn đề của gia đình đa văn hóa và nhu cầu có tính nghiêm trọng.
  • Vận hành: 10 Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa và Sức khỏe Gia đình·Gia đình Đa văn hóa
 • DỊCH VỤ THÔNG·BIÊN DỊCH CHO PHỤ NỮ KẾT HÔN NHẬP CƯ

  • Đối tượng : Hỗ trợ trực tiếp hoặc là gián tiếp cho cá nhân gia đình đa văn hóa hoặc là cơ quan hỗ trợ gia đình đa văn hóa.
  • Nội dung : Thông·biên dịch, cung cấp thông tin, v.v.
  • Vận hành : 11 Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa và Trung tâm Hỗ trợ Sức khỏe Gia đình·Gia đình Đa văn hóa.
   • Tiếng Việt: Quận Nam-gu, Quận Busanjin-gu, Quận Dongnae-gu, Quận Buk-gu, Quận Haeundae-gu, Quận Saha-gu, Quận Sasang-gu, Huyện Gijang-gun, Quận Seo-gu, Quận Geumjeong-gu.
 • TẠO DỰNG MÔI TRƯỜNG GIA ĐÌNH SONG NGỮ

  • Đối tượng : Gia đình Đa văn hóa có con nhỏ.
  • Nội dung : Huấn luyện phụ mẫu, chương trình trao đổi giữa phụ mẫu-con cái, chương trình vận dụng song ngữ, rèn luyện gia đình.
  • Vận hành : 10 Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa và Trung tâm Hỗ trợ Sức khỏe Gia đình·Gia đình Đa văn hóa.

자료관리 담당자

여성가족과
한지혜 (051-888-1544)
최근 업데이트
2022-07-25

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는
부산민원 120 - 민원신청새창열림 아이콘 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다.